Zamówienia publiczne


SP4-3410/3/1/215/2007

Sieradz, 2007-07-18

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SP4-3410/3/1/215/2007. Nazwa zadania: Położenie kostki brukowej na placu apelowym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma PHU "WADRI"

ul. POW 223

98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę o nakorzystniejszej cenie.

Cena oferowa brutto: 98.449,23 zł

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.Przesiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

MARK-BUD Sp. z o.o

ul. Paderewskiego 2a

98-200, Sieradz

2. Firma PHU "WADRI"

ul. POW 223

98-200 Sieradz

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Informacja wytworzona przez:
Jacek Goc
email: dyrsp4@sp4sieradz.pl
, w dniu:  23‑07‑2007 09:04:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Goc
email: dyrsp4@sp4sieradz.pl
, w dniu:  23‑07‑2007 09:04:21
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2007 09:04:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie